امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:04:20 AM 1398 / 07 / 26
 

برنامه هفتگی ترم هشتم رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت  ورودی مهر91 در نیمسال اول سال تحصیلی95/94 (ترم هشتم)

                  ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

کار آموزی در عرصه3

کار آموزی در عرصه 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر