امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:36:24 AM 1396 / 08 / 27
 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 96 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

   (ترم اول)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429127

زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

1

2

1429123

شیمی عمومی

2

-

3

1429124

آزمایشگاه شیمی عمومی

-

1

4

1429128

آناتومی نظری

2

-

5

1429129

آناتومی عملی

-

1

6

1429137

کامپیوتر

2

-

7

1010101

اندیشه اسلامی 1

گروه 4

2

-

8

1429138

آمار حیاتی

2

-

9

1010203

تربیت بدنی 1

-

1

10

1010202

زبان پیش دانشگاهی

گروه 4

2

-

جمع

18

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 95 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97  

(ترم سوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429141

بیوشیمی پزشکی 1

3

-

2

1429142

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

-

1

3

1429121

فیزیک عمومی

2

-

4

1429122

آزمایشگاه فیزیک عمومی

-

1

5

1429147

ایمنی شناسی پزشکی

3

-

6

1429148

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی

-

2

7

1429160

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

2

-

8

1010204

تربیت بدنی2

-

1


9

1010103

اخلاق اسلامی

گروه 4

2

-

جمع

17

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 94 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم پنجم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429149

ویروس شناسی پزشکی

2

-

2

1429150

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی

-

1

3

1429151

انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)

2

-

4

1429152

آزمایشگاه انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)

-

1

5

1429162

خون شناسی 1

3

-

6

1429163

آزمایشگاه خون شناسی 1

-

2

7

1429164

اصول فنی و نگهداری تجهیزات

1

-

8

1429136

روانشناسی عمومی

2

-

9

1010107

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

گروه 4

2

-

10

1010105

تاریخ اسلام

گروه 4

2

-

جمع

18

 

 

لیست و شماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر93  درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم هفتم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429167

هورمون شناسی

1

-

2

1429168

آزمایشگاه هورمون شناسی

-

1

3

1429165

ایمنوهماتولوژی

2

-

4

1429166

آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی

-

1

5

1429179

سمینار

1

-

6

1429177

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

2

-

7

1429174

روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه

1

-

8

1429173

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

1

-

9

1010104

انقلاب اسلامی

گروه 4

2

-

جمع

12

                                    

 

لیست و شماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن92 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97(ترم هشتم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1429181

کارآموزی در عرصه 2

12

جمع

12

 

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1429180

کارآموزی در عرصه 1

4

جمع

4

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر