سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:02:28 AM 1400 / 05 / 11
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 400-99

 

  1.  فیزیولوژی

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش :99/7/12

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر