رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:38:11 PM 1396 / 05 / 06
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم  96-95
 
  1.  رادیوبیولوژی
  2. دوزیمتری
  3.  امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی
 

 

 

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر