حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

1:33:49 PM 1396 / 06 / 29
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم  96-95
 
  1.  رادیوبیولوژی
  2. دوزیمتری
  3.  امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی
 

 

 

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر