امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:39:27 AM 1397 / 04 / 01
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم 97-96
  1. اصول آشکارسازی و دوزیمتریهای پرتوها
  2. امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
  3. رادیوبیولوژی

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش :96/12/19

 

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر