امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:03:02 PM 1398 / 04 / 26
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم 98-97
  1. اصول آشکارسازی و دوزیمتری پرتوها
  2. امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
  3. روش تحقیق در علوم پزشکی
  4. رادیوبیولوژی

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش :97/12/15

 

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر