امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:39:42 PM 1398 / 07 / 23
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال اول  99-98
  1. پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی
  2. حفاظت و بهداشت پرتو‌های یونیزان
  3. روش تصویربرداری با MRI
  4. فیزیک اتمی وهسته‌ای
  5. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
  6. فیزیک رادیوتراپی 1
  7. کنترل کیفی در سیستم‌های رادیولوژی
  8. نور و فیزیک دیدگانی

 

تاریخ آخرین ویرایش :98/6/25

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر