امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:45:58 PM 1397 / 02 / 04
 


طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها


نیمسال دوم 97 -96

 

  1. بیو فیزیک (کارشناسی بهداشت عمومی)
  2. فیزیک اختصاصی 2(کارشناسی بهداشت حرفه ای)
  3. فیزیک پزشکی (پزشکی)
  4. فیزیک حیاتی ( کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

 

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر