امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:33:46 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم دوم رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ورودی مهر 94درنیمسال دوم  سال تحصیلی  95/94(ترم دوم)

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

 

رادیوبیولوژی

                   کلاس 104

اصول و مبانی کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر در پزشکی

مرکز کامپیوتر 

اصول و مبانی کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر در پزشکیمرکز کامپیوتر 

یکشنبه

 

 

اصول اشکار سازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

                   کلاس 104

روش تحقیق

             کلاس 101

 

دوشنبه

 

 

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی        کلاس 104

 

 

سه شنبه

 

اصول فیزیکی دستگاههای علوم آزمایشگاهی  کلاس 104

سیستم های تصویر برداری در پزشکی     کلاس 104

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر