حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

2:53:10 PM 1396 / 06 / 30
 
برنامه  کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در نیمسال اول 95/96    

 

تاریخ آخرین ویرایش : 26/11/94

 

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر