رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

7:02:20 PM 1396 / 04 / 29
 
برنامه  کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در نیمسال اول 95/96    

 

تاریخ آخرین ویرایش : 26/11/94

 

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر