سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:16:38 AM 1401 / 09 / 17
 

        رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

            دکتر اکبر علی اصغرزاده       

       دکتر اکبر علی اصغر زاده : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

                                                                    

تحصیلات : دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استاد
آدرس پست الکترونیک:  aliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir

 رزومه فارسی

فعالیتهای اجرایی :

  • سرپرست دانشکده پیراپزشکی
  • مدیر گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی از تاریخ 1380/12/9 الی1394/01/19
  • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه
  • مشاور معاون آموزشی دانشگاه در امور اداری و مالی از تاریخ 98/7/24 تاکنون
    شرح وظایف  :

  نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی

   ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

  ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

  نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ...  دانشکده

  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

  شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط  با حوزه  مسئولیت مربوطه

                                 کارشناس مسئول دفتر ریاست دانشکده: سرکار خانم محبوبه نیکخواه                                         

  شماره تماس داخلی:3266 ،3231       
      شماره تماس مستقیم: 55589343

                 

                          

بازگشت به صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاریخ آخرین ویرایش:1401/08/07

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر