امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:49:05 PM 1398 / 11 / 28
 

  سرپرست دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                                                                            دکتر اکبر علی اصغر زاده مدیر گروه و هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی                                                                              
دکتر اکبر علی اصغرزاده

 

تحصیلات : دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیک:  aliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir
تماس با سرپرست دانشکده :55548883 -031 یا 55540021-031 داخلی 3266

 رزومه فارسی

مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

 • اخذ مدرک کاردانی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال 1366
 • اخذ مدرک کارشناسی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1368
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس درسال 1373
 • اخذ مدرک دکتری تخصصی فیزیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس درسال 1378

 تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

 • ارائه 8 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی فارسی
 • ارائه 4 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی لاتین
 • ارائه مقاله در 6 کنگره علمی داخلی

تعداد کتب منتشر شده :  1 کتاب

 فعالیتهای اجرایی :

 • سرپرست دانشکده پیراپزشکی
 • مدیر گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی از تاریخ 1380/12/9 الی1394/01/19
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی :

 • عضو انجمن فیزیک پزشکی ایران

بازگشت به صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاریخ آخرین ویرایش:94/2/10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر