حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

1:31:14 PM 1396 / 06 / 29
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 95 -94 
 

  1. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
  2. سمینار تحقیق

 

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر