رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:35:32 PM 1396 / 05 / 06
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 95 -94 
 

  1. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
  2. سمینار تحقیق

 

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر