امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:39:19 AM 1397 / 04 / 01
 


طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 97-96

 

  1. انفورماتیک پزشکی
  2. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر (2)
  3. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
  4. سمینار تحقیق

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر