امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:48:49 PM 1398 / 07 / 23
 

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 95 -94 
 

 1. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
 2. سمینار تحقیق

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 -94 
 

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 93 -94 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 93 -94

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 97-96

 

 1.  آمار حیاتی پیشرفته
 2. زبان انگلیسی پیشرفته
 3. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوترها (1)
 4.  سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 5. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
 6. فن آوری ارتباطات بهداشتی
 7. کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت
 8. مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی درمانی

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 97-96

 

 1. انفورماتیک پزشکی
 2. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر (2)
 3. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
 4. سمینار تحقیق

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 98-97

 

 1. آمار حیاتی پیشرفته
 2. روش تحقیق در علوم بهداشتی
 3. زبان انگلیسی پیشرفته
 4. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر1
 5. کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت
 6. مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی درمانی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر