امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:08:31 AM 1396 / 12 / 03
 

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 95 -94 
 

  1. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
  2. سمینار تحقیق

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 -94 
 

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 93 -94 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 93 -94


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر