امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:22:27 AM 1397 / 04 / 26
 

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 95 -94 
 

  1. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
  2. سمینار تحقیق

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 -94 
 

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 93 -94 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 93 -94

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 97-96

 

  1.  آمار حیاتی پیشرفته
  2. زبان انگلیسی پیشرفته
  3. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوترها (1)
  4.  سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
  5. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
  6. فن آوری ارتباطات بهداشتی
  7. کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت
  8. مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی درمانی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر