سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:18:35 AM 1401 / 04 / 05
 


طرح دروس ارائه شده گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت به دانشجویان سایر رشته ها

نیمسال اول 1401-1400

  1. سیستم‌های اطلاعرسانی پزشکی ( دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر