حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:40:40 AM 1396 / 07 / 03
 

آرشیو طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها

نیمسال دوم 95 -94

 1. بیوفیزیک (دانشجویان کارشناسی  بهداشت عمومی)
 2. فیزیک اختصاصی 2 (دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 3. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)
 4. فیزیک پزشکی (دانشجویان دندانپزشکی)
 5. فیزیک عمومی  (نظری) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 6. فیزیک عمومی  (عملی) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

نیمسال اول 95 -94

 1. رادیولوژی و سونوگرافی ( دانشجویان کارشناسی مامایی)
 2. فیزیک اختصاصی 1 ( دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 3. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)
 4. فیزیک عمومی( دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط)
 5. فیزیک هوشبری  (دانشجویان کارشناسی  هوشبری)

نیمسال دوم 94 -93

 1. فیزیک اختصاصی 2 ( دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 2. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)
 3. فیزیک پزشکی (دانشجویان دندانپزشکی)
 4. فیزیک پزشکی  و الکتریسیته و رباتیک  (دانشجویان کارشناسی  اتاق عمل)
 5. فیزیک حیاتی ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر