امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:00:38 AM 1398 / 11 / 03
 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 94 -93 :

عنوان نیمسال اول 93/94 نیمسال دوم 93/94

ثبت نام وانتخاب واحد اینترنت

15/6/93الی 21/6/93

5/11/93 الی 10/11/93

شروع کلاسها

22/6/93 11/11/93

حذف واضافه

7/7/93الی 8/7/93 28/11/93 الی 30/11/93

حذف اضطراری

12/9/93الی 13/9/93 16/2/94 الی 17/2/9

پایان کلاسها

10/10/93 12/3/94

 امتحانات پایان ترم

20/10/93 الی 6/11/93

20/3/94 الی 7/4/94

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر