امام صادق (ع) فرمود : هر کس که خدا خیر خواه او باشد محبت حسین (ع) و زیارتش را در دل او مى ‏اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه و خشم حسین (ع) و خشم زیارتش را در دل او مى‏ اندازد . منبع : کتاب وسائل الشیعه ، ج 10 ص 388، بحار الانوار ، ج 98، ص

1:15:28 AM 1395 / 10 / 28
 

 برنامه عملیاتی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر