امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:30:57 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم سوم کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ورودی مهر 94 در نیمسال اول سال تحصیلی 96/95 (ترم سوم)

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

 

4-2

شنبه

روش تصویر برداری با MRI

                         کلاس 104

 

کنترل کیفی در سیستم های رادیولوژی       کلاس 103

 

فیزیک پزشکی هسته ای

               ساعت 6-4         کلاس 103

یکشنبه

پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی

                           کلاس 104

حفاظت پرتوهای یونیزان

                    کلاس 104

 

دوشنبه

پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی (عملی )

 

نور فیزیک دیدگانی

                      کلاس 104

فیزیک رادیوتراپی1   ساعت 6-2

                      کلاس 104

سه شنبه

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر