سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:09:38 AM 1400 / 08 / 07
 

 معرفی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

گروه فیزیک ­پزشکی-رادیولوژی یکی از گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد که از سال 1372 شروع به فعالیت نموده است.این گروه هم اکنون دارای 4 عضو هیئت علمی و 2 کارشناس است که مدیریت گروه بر عهده جناب آقای دکتر محسنی می باشد. گروه، دارای چهار آزمایشگاه شامل دوزیمتری (دوزیمتری فردی و محیطی )، فیزیک عمومی (الکتریسیته و مغناطیس، مکانیک، نور، صوت و گرما)، رادیولوژی (رادیوگرافی ثابت و پرتابل، رادیوگرافی دندان و سونوگرافی) و آزمایشکاه کنترل کیفی (دستگاههای رادیولوژی، ماموگرافی، سی تی اسکن و MRI) می باشد. بخشهای بیمارستانی که در حال حاضر در امر آموزش علمی و عملی با این گروه همکاری می­کنند عبارتند از: سی تی اسکن ، MRI، پزشکی هسته­ ای، سونوگرافی، آنژیوگرافی، رادیولوژی،  تراکم استخوان و سنگ شکن.

همچنین گروه  فیزیک­ پزشکی-رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دارای مجوز از سازمان انرژی اتمی جهت کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی بیمارستانی و نیز مجوز جهت برگزاری دوره­های عملی حفاظت در برابر پرتو از سازمان انرژی اتمی می­باشد.

این گروه در حال حاضر دارای 24 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی و 88 دانشجوی کارشناسی رادیولوژی می باشد.
تاریخ آخرین ویرایش: 97/05/06
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر