امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:32:51 AM 1398 / 11 / 01
 

                    تاریخ امتحانات دروس معارف اسلامی :                            

 

چهارشنبه  23/10/94   اخلاق اسلامی  
  ساعت 12-10

پنج شنبه 24/10/94 اندیشه اسلامی 1 
ساعت12-10

یکشنبه  27/10/94 اندیشه اسلامی 2
ساعت 12-10

دوشنبه  28/10/94  آشنایی بامنابع اسلامی   
ساعت 12-10

سه  شنبه 29/10/94  تاریخ اسلام   
ساعت 12-10

چهارشنبه  30/10/94 انقلاب اسلامی 
 ساعت 12-10

پنج شنبه 01/11/94     دانش خانواده     
ساعت 12-10

شنبه 03/11/94  فرهنگ و تمدن     
 
ساعت 12-10

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر