امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:49:17 PM 1397 / 04 / 03
 


طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال دوم 97- 96

  1. ایمنی شناسی عملی (مامایی)
  2. ایمنی شناسی عملی (پزشکی)
  3. ایمنی شناسی نظری (تغذیه)
  4. ایمنی شناسی نظری (مامایی)
  5. خون شناسی (هوشبری)
  6. ژنتیک و ایمونولوژی (پرستاری)

تاریخ آخرین ویرایش  : 96/11/15

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر