سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:58:16 PM 1399 / 04 / 15
 


طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال دوم 99- 98

  1. بیوشیمی بالینی (دانشجویان هوشبری)
  2. عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی (دانشجویان کارشناسی فن‌آوری اطلاعات سلامت)

 

 

تاریخ آخرین ویرایش  : 98/11/19

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر