امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

8:55:48 PM 1396 / 08 / 29
 


طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته نیمسال اول 97- 96

  1. خون شناسی و انتقال خون ( اتاق عمل )
  2. ایمنی شناسی تئوری ( دندانپزشکی )
  3. ایمنی شناسی تئوری ( پزشکی )
  4. ایمنی شناسی عملی ( دندانپزشکی )
  5. ایمنی شناسی عملی ( پزشکی )

 

تاریخ آخرین ویرایش  : 96/06/21

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر