سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:49:14 AM 1401 / 04 / 05
 

طرح دروس مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400

1  آسیب شناسی عمومی

2  آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 1

3  آزمایشگاه خون شناسی 2

4  اخلاق اسلامی

5  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه تشخیص طبی

6  اندیشه اسلامی 2

7  ایمنی شناسی پزشکی 1

8 بیوشیمی پزشکی2

9 بیوشیمی عمومی

10 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

11

 خون شناسی 2

12  فوریت‌های پزشکی

تاریخ آخرین ویرایش :400/02/06   


آرشیو


 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر