امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:22:02 AM 1398 / 09 / 21
 

دکتر مهتاب کرمی هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان   

 
 
دکتر مهتاب کرمی
 
Dr.Mahtab Karami
 
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D)
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات سلامت
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
آدرس پست الکترونیک : 
karami_m @kaums.ac.ir

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 97/98

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر