رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:34:06 PM 1396 / 05 / 06
 

دکتر مهتاب کرمی هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان   

 
 
دکتر مهتاب کرمی
 
Dr.Mahtab Karami
 
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D)
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات سلامت
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
آدرس پست الکترونیک : 
karami_m @kaums.ac.ir

طرح درس نیمسال اول 96 -95 :

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر