سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:08:39 AM 1401 / 04 / 05
 

دکتر مهتاب کرمی هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان   

 
 
دکتر مهتاب کرمی
 
Dr.Mahtab Karami
 
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D)
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات سلامت
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
آدرس پست الکترونیک : 
karami_m @kaums.ac.ir

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 97/98

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر