امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:44:23 AM 1398 / 11 / 03
 

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 


دکتر محمود صفاری: گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتری تخصصی میکروب‌شناسی
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت

مرتضی سلیمیان : گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مرتضی سلیمیان
دکتری هماتولوژی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
  مدیر گروه

دکتر خدری
دکتر مصطفی خدری
دکتری تخصصی ایمنی شناسی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
 


 

دکتر اعظم صامعی
دکتری تخصصی ایمنی شناسی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
کارشناسی ارشد هماتولوژی
کارشناس گروه

آقای صالحی
کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی
کارشناس گروه
 خانم لاجوردی
ملیحه سادات لاجوردی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناس گروه
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر