امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:06:32 AM 1398 / 07 / 26
 

برنامه هفتگی ترم چهارم رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فن اوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 93 در نیمسال دوم سال تحصیلی95/94 (ترم چهارم)

  ساعت  

ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

پایان نامه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر