سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:45:35 AM 1399 / 04 / 26
 

برنامه هفتگی ترم چهارم رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ورودی مهر 93در نیمسال دوم سال تحصیلی  95/94(ترم چهارم)

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

 

4-2

شنبه

پایان نامه

 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر