امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:39:49 AM 1398 / 09 / 02
 

برنامه هفتگی ترم چهارم رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ورودی مهر 93در نیمسال دوم سال تحصیلی  95/94(ترم چهارم)

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

 

4-2

شنبه

پایان نامه

 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر