سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:46:12 AM 1399 / 04 / 18
 

 تازه های کتاب فارسی خریداری شده کتابخانه دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394

ردیف

عنوان

جلد

1

اصول طب داخلی هاریسون 2012 بیماریهای قلب

3

2

بافت شناسی انسانی پایه

4

3

بیوشیمی عمومی جلد اول و دوم شهبازی

4 دوره

4

روش های تشخیصی آزمایشگاهی هنری 2011

4

5

فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری

5

6

فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

4

7

مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی

4

8

میکروب شناسی جاوتز 2013

4

ردیف

عنوان

جلد

1

روشهای استاندارد در آزمایشگاه خون

5

2

تجهیزات آزمایشگاهی

2

3

ایمونولوژی و سرولوژی

2

4

اصول ایمونولوژی و سرولوژی

2

5

میکروبیولوژی عملی

2

6

هماتولوژی و بانک خون

2

7

اصول انواع PCR

2

8

تفسیر شمارش کامل خونی

1

9

اصطلاحات پزشکی صدوقی

2

10

روشهای ارزشیابی در انفورماتیک

3

11

سیستم های اطلاعات سلامت

3

12

ضروریات بیوشیمی

5

13

رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول و دوم

2 دوره

14

تکنیک های تصویربرداری MRIوست بروک

2

15

MRIاز فیزیک تا تشخیص

2

16

آناتومی و آناتومی مقطعی تنه

3

17

آسیب شناسی پایه عمومی

2

18

تظاهرات اصلی CMMD

2

19

بیوشیمی بهمنی

7

20

اصول بیوشیمی هورمون

4

21

سلولهای بنیادی چهار جلدی

2 دوره

22

زیست شناسی سلول مولکولی

3

23

فیزیولوژی عملی پزشکی

5

24

مدیریت تحقیقات بیمارستانی

2

25

مبانی اقتصاد بهداشت

2

26

دستگاههای اجرایی استخدامی

2

27

بالینی مجموعه سوالات روانشناسی

1

28

تروماها

2

29

اصول مدیریت هوشبری

3

30

برونر 2014 تنفس

2

31

اداره راه هوایی در بیماران بیهوش

1

32

مجموعه آزمونهای روانشناسی

1

33

فیزیک پرتودرمانی خان2014

10

34

اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون

4

35

ضروریات آزمایشگاه برای رشته های بالینی

2

36

اطلس جیبی فیزیولوژی نتر

4

37

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

5

38

QR  مرجع سریع ایمونولوژی

7

39

علوم علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

2

40

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

5

41

بیمارستان چه نوع سازمانی است

2

42

نظام های بیمه سلامت

2

43

ضروریات پرستاری

2

44

پرستاری تلان جلد اول و دوم و سوم

2 دوره

45

بهداشت روانی شاملو

4

46

مجموعه سوالات آزمونهای ارشد

1

47

کتاب مرجع مراقبتهای پرستاری ویژه

4

48

بافت شناسی سلیمانی

6

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر