حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:40:52 AM 1396 / 07 / 03
 

تازه های کتب لاتین خریداری شده کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394 

ردیف

عنوان

جلد

1

Healthcare Management and Economics: Perspectives on Public

1

2

information Systems and Technologies for Enhancing Health

1

3

Electronics, Information Technology and Intellectualization

1

4

Informed Consent and Health Literacy

1

5

Mobile Health Technologies: Methods and Protocols

1

6

Information Systems and Technologies for Enhancing Health

1

7

mHealth: Transforming Healthcare 

1

8

Patient Flow: Reducing Delay in Healthcare Delivery

1

9

Teaching and Learning Methods in Medicine

1

10

The ABCs of Group Visits

1

11

The Value of Information

1

12

Translational Informatics: Realizing the Promise of Knowledge-Driven Healthcare

1

13

Wireless Mobile Communication and Healthcare

1

14

 Principles of ICD-10-CM Coding

1

15

Medical Terminology and Anatomy for ICD-10 Coding

1

16

agricultural and environmental informatics, Governance and

1

17

Health Information Management Concepts, Principles, and Practice

1

18

eHealth, Care and Quality of Life

1

19

Health information technology / Nadinia Davis

1

20

Data Mining in Clinical Medicine

1

21

Infectious Disease Informatics & Biosurveillance

1

22

Information Quality in e-Health

1

23

Informed Consent, Proxy Consent, and Catholic Bioethics

1

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر