امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:03:01 AM 1398 / 11 / 03
 


تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سالتحصیلی 95 -94 :

نیمسال دوم سال تحصیلی 94/95

 • ثبت نام و انتخاب واحد: 3/11/94 لغایت 9/11/94
 • شروع کلاسها: 10/11/93 
 • حذف و اضافه: 24 لغایت 26/11/94
 • حذف اضطراری:  13 لغایت14/2/95
 • پایان کلاسها: 17/3/95
 • امتحانات پایان ترم: 22/3/95 لغایت 11/4/95


  نیمسال اول سال تحصیلی 94/95

 • ثبت نام و انتخاب واحد:  14/06/94 لغایت 20/06/94
 • شروع کلاس ها:  94/06/21
 • حذف و اضافه:6 لغایت 7/07/94
 • حذف اضطراری: 9 لغایت10/09/94
 • پایان کلاسها: 11/10/94
 • امتحانات پایان ترم: 16/10/94 لغایت 03/11/94

         

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر