سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:03:59 AM 1401 / 09 / 17
 


(Scholarship of Teaching and Learning: SOTL) دانش پژوهی آموزش یا اسکالرشیپ یاددهی – یادگیری

دانش پژوهی آموزشی  ( اسکالرشیپ یاددهی – یادگیری) تعامل با دانش موجود در آموزش و یادگیری، بازاندیشی در تدریس، یادگیری در رشته و به اشتراک گذاری عمومی ایده‌ها در مورد آموزش و یادگیری در درون رشته است  (Martin, Benjamin, Prosser, and Trigwell , 1999). این نوع آموزش بر آموزش در سطح دانشکده و در درجه اول بر کلاس درس تمرکز دارد و  رشته محور است و در حالت ایده‌آل کاربرد و استفاده را درگیر می‌کند (McKinney, 2003). می توان آن را تولید دانشی  تعریف کرد که برای نقد و استفاده عمومی در دسترس است و به نوبه خود باعث مشروعیت بخشیدن به کار و اقدامات اساتید حاضر در دانشگاه می‌شود. اساتید به عنوان مربیان حرفه ای،  موظف به شرکت در تحقیقات آموزشی و به اشتراک گذاری آن هستند (Toni & Martinson, 2014) .

فرق میان آموزش خوب (Good Teaching)، آموزش دانش‌پژوهانه (Scholary Teaching) و دانش پژوهی آموزش یا اسکالرشیپ یاددهی – یادگیری (Scholarship of Teaching and Learning: SOTL)

باید میان آموزش خوب، آموزش دانش‌پژوهانه و دانش‌پژوهی آموزش ( اسکالرشیپ یاددهی –یادگیری) تفاوت قایل شویم. آموزش خوب با روشهای بسیاری مثلا رتبه‌بندی رضایت دانشجو یا قضاوتهای مشاهده شده تعریف شده است. این نوع آموزش یادگیری و دیگر بروندادهای دانشجویان را ترویج می‌کند و از اهداف دپارتمانی، دانشکده‌ای و سازمانی حمایت می‌کند (McKinney, 2003). آموزش دانش‌پژوهانه بیشتر بر آموزش تکیه دارد تا یادگیری دانشجو. به همین دلیل بر اساس گرفتن بازخورد شخصی است (Martin, 2007).اما دانش‌پژوهی آموزش ( اسکالرشیپ یاددهی –یادگیری) مطالعه سیستماتیک تدریس یا یادگیری و به اشتراک‌گذاری عمومی نتایج و مرور و داوری آن از طریق ارائه و یا انتشار است. ارائه‌ها می‌توانند محلی، منطقه‌ای، ملی یا بین المللی باشند. دانش‌پژوهی آموزش ( اسکالرشیپ یاددهی –یادگیری) سپس  معیارهای ایجاد شده را به اشتراک می‌گذارد تا توسط اعضای یک جامعه مناسب به صورت نقادانه داوری شود و دیگران بتوانند آن زمینه را توسعه دهند (Shulman, 2001).این نوع آموزش فراتر از آموزش دانش‌پژوهانه است و بر یادگیری دانشجو تکیه دارد و تمایل دارد که بفهمد چگونه دانشجویان یاد می‌گیرند و چگونه آموزش بر این فرایند تاثیر می‌گذارد.

به طور کلی دانش‌پژوهی آموزش ( اسکالرشیپ یاددهی – یادگیری) شامل، مطالعه رشته‌ای، میان رشته و بین رشته‌‌ای کار آموزش و یادگیری یادگیرندگان است و تاثیری فراتر از شخص معلم، کلاس درس، گروه و دانشگاه دارد. هدف دانش‌پژوهان آموزش شرکت در یک فرایند پژوهشی دقیق  و سیستماتیک  به منظور نقد، بهبود، تقویت و توسعه دیدگاه‌های چندگانه است که می‌تواند به آگاهی‌رسانی فرآیند آموزش و یادگیری و غنی سازی آموزش عالی در قرن 21 کمک کند.

تاثیرات دانش‌پژوهی آموزش ( اسکالرشیپ یاددهی –یادگیری)

بنیاد کارنگی در سال 2008 تاثیر دانش‌پژوهی آموزش ( اسکالرشیپ یاددهی –یادگیری) را در این حوزه‌ها شرح می‌دهد:

1.      کمک به برنامه ها و نوآوری در آموزش عالی

2.      تغییر در تدریس معلمان و کمک به افزایش دانش ما در مورد فاکتورهایی که باعث این  تغییر می‌شوند.

3.      تغییر در چگونگی فهم و بیان ما از یادگیری

4.      تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر یادگیری  و موفقیت دانشجویان

5.      کمک به دانش در مورد شرایطی که بر مبادله و  بهبود تعلیم و تربیت موثر است.

6.       ارتقا نقاط قوت برنامه های مربوط به حرفه‌های آموزش عالی

7.      آگاهی رسانی تغییرات در خط‌مشها  و شیوه‌های آموزش

8.      تاثیر بر فرهنگ زندگی آکادمیک

9.      تغییر در تعریف و ارزیابی ما از دانش‌پژوهی (The Center for Teaching and Learning, 2008)  

معیارهای معروف دانش‌پژوهی آموزشی ( اسکالرشیپ یاددهی –یادگیری)

1.      روشن کردن اهداف

2.      آماده‌سازی کافی برای اجرا

3.      انتخاب روش‌ها و شواهد کافی

4.      نتایج معنی‌دار

5.      اشاعه و ارائه نتایج

6.     نقد و باز اندیشی (Boyer, 1990)

با وجود همه این توضیحات شاید هنوز هم واژه دانش‌پژوهی آموزش ( اسکالرشیپ یاددهی –یادگیری) دارای ابهام باشد. نگاهی به متون مختلف نشان می‌دهد که حتی نمی‌توان به یک تعریف جامع و کلی که دقیقا منظور نظر مبدعان این نوع آموزش باشد رسید شاید دلیل آن در نو بودن مفهوم و یا ماهیت کلی آموزش بر پایه نقد و داوری است. چون هر چیزی که به قضاوت انسان مربوط می‌شود نسبی است و دارای ابهام و پیچیدگی است. به هر حال در این مختصر سعی شده تا دید کلی در مورد مفهومی که قرار است در این صفحات در آن پرداخته شود ارائه گردد.

Boyer, E. (1990). Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate. San Francisco:

Jossey-Bass.

McKinney,K.(in review). The Scholarship of Teaching and Learning: Past sessions, Current Challenges, and Future Visions. To Improve the Academy

Shulm an, L. E. (2001). Remarks at the Teaching Symposium for the Cross endowed Chair for the Scholarship of Teaching and Learning, Illinois State university, November

Martin, E., Benjamin, J., Prosser, M., and Trigwell, K. (1999). Scholarship of Teaching: A Study of the Approaches of Academic Staff. PPS. 326-331 in Improving Student Learning: Improving Student Learning Outcomes. C.Rust ed.). Oxford: Oxford Centre for Staff Learning and Development, Oxford rooks University.

Martin, Lyn (2007). Defining the Scholarship of Teaching versus Scholarly Teaching. STLHE Conference, Toronto. http://www.stlhe.ca/wp-content/uploads/2011/06/STLHE-Newsletter-46-2007-Summer.pdf

The Center for Teaching and Learning. Scholarship of Teaching and Learning http://teaching.uncc.edu/services-programs/sotl

Toni N, Martinson CL (2014). The role of academic development practitioners towards institutionalizing the scholarship of teaching and learning: A case study. Mediterranean Journal of Social Sciences. 5  (11 ). Pp.11-7.

 

تاریخ به روز رسانی: 98/6

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر