سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:12:21 AM 1401 / 09 / 17
 

کتب SOTL ( دانش پژوهی یاددهی – یادگیری)
 

1-The scholarship of teaching and learning reconsidered: Institutional integration and impact}

  Hutchings, Pat and Huber, Mary Taylor and Ciccone, Anthony  volume={21},

  year={2011},

  publisher={John Wiley \& Sons}

جهت دسترسی به متن کامل کتاب به سایت Google books مراجعه نمایید

2-Into the Classroom: Developing the Scholarship of Teaching and Learning

Hatch, Thomas, 2005

Jossey-Bass, An Imprint of Wiley

Teachers are the "lone rangers" of education. They are sequestered in their classrooms, unable to see what their colleagues are doing. All too often, good teachers have few, if any, opportunities to share their teaching techniques with others in their profession. Based on the development of the Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and Learning, "Into the Classroom" clearly shows the advantages of bringing teaching into the public arena and making it possible for many people to see the nature and quality of the teaching that goes on inside schools. Once teaching is more public unprecedented opportunities for teachers to learn from one another and for others to participate constructively in supporting and improving schools can be created. This book outlines the myriad issues that must be addressed in order for the teaching profession to become a true learning profession. This book contains well-researched recommendations for ways to facilitate communication, collegiality, and information sharing, and includes suggestions for: (1) Documenting and representing what teachers actually do in the classroom; (2) Establishing new forums for the presentation, publication, and review of teachers' work; (3) Creating an audience for teachers' work and building the collective capacity to interpret and assess what goes on in the classroom; (4) Implementing standards that recognize and encourage teachers' professionalism; and (5) Developing new standards that support Federal mandates for improving teaching quality. In addition, the book offers useful case examples of professional development, and describes the policies and practices that help teachers to develop and share their own expertise. Following a foreword, preface: Making Teaching Public, and Overview: Scholarship of Teaching and Learning, the book contains six chapters: (1) Introduction: Bringing Teaching Out of the Shadows; (2) In the Classroom: Challenges and Opportunities for Learning from Teaching; (3) Beyond the Classroom: How One Teacher's Inquiry Can Influence Her Peers; (4) Beyond the School: How Teachers' Learning Can Advance the Field; (5) Knowledge Out of Practice: Using Technology to Build on Teachers' Expertise; and (6) Conclusion. Also includes references and an index.

3-Ethics of Inquiry: Issues in the Scholarship of Teaching and Learning.

Hutchings, Pat, Ed.

This collection contains seven case studies about ethical issues faced by scholars of teaching and learning, each with commentary from individuals who bring different perspectives to bear on the issues. This case-plus-commentaries format enacts a central theme of the volume, which is that there is no single right way to resolve the ethical dilemmas that arise when investigating classroom practice. The cases are: (1) "The Ethics of Comparison: A Statistician Wrestles with the Orthodoxy of a Control Group" (John P. Holcomb, with commentary by Roberto L. Corrada, Joan B. Garfield, and Caroline Hodges Powell); (2) "Using Student Work as Evidence" (David Takacs, with commentary by Amy Driscoll, Kevin Miller, and Cynthia Scheinberg); (3) "Refining Questions and Renegotiating Consent" (Suzanne Burgoyne, with commentary by Richard Gal, Peter J. Markjle, and Helen A. Neville); (4) "Balancing Pedagogic Needs with the Needs of a Classroom Experiment" (Charles McDowell, with commentary by Peter Alexander, Heather E. Bullock, and Eileen M. Tanner); (5) "Too Close for Comfort and/or Validity" (Tomas Galguera, with commentary by Camille Calica, David M. Donahue, and Judith Haymore Sandholtz); (6) "From Private to Public Classrooms: 'Inadequate' Student Texts in the Scholarship of Teaching and Learning" (James E. Seitz, with commentary by Christie Raney, Mariolina Rizzi Salvatore); and (7) "Giving Public Students' Work: The Movie" (Sherry Linkon, with commentary by Randy Bass, Thomas Hatch, and John Stern). A discussion of "Questions To Shape Practice" makes up the eighth chapter. An annotated bibliography of 52 items is attached, titled "Research Ethics and the Scholarship of Teaching and Learning" by James Bequette and Chris Bjork. (SLD)

منبع: ERIC

4- Enhancing learning through the scholarship of teaching and learning: The challenges and joys of juggling},

McKinney, Kathleen, 2010, John Wiley \& Sons

جهت دسترسی به متن کامل کتاب به سایت Google books مراجعه نمایید

5-The Wisdom of Practice: Essays on Teaching, Learning, and Learning to Teach, 2004

Author(s): Lee S. Shulman, Ph.D.

What do teachers need to know in order to teach well? The depth and quality of teachers' content knowledge is a critical aspect of their ability to teach. How can teachers best be educated, and how can we assess their accomplishments as teachers? In what ways are the professional preparation of teachers comparable to the preparation of physicians and other members of learned professions? What kinds of educational research can provide a deeper understanding of teaching, learning, and the reform of education?

These are just some of the questions answered in this landmark collection of  Lee Shulman's best work. Shulman, a pioneer in the field of teaching and teacher research, has long influenced teachers and researchers. Although Shulman is one of the most widely cited scholars in education, his writings have been scattered among a variety of books and journals—until now.

Author(s): Lee S. Shulman, Ph.D

منبع: ERIC

6-The scholarship of teaching and learning in higher education: An evidence-based perspective,

  Perry, Raymond P and Smart, John C, 2007

Springer Science \& Business Media

جهت دسترسی به متن کامل کتاب به سایت Google books مراجعه نمایید

7-The scholarship of teaching and learning in higher education:Contributions of research universities}, 2004 

  Becker, William E and Andrews, Moya L

Indiana University Press

 جهت دسترسی به متن کامل کتاب به سایت Google books مراجعه نمایید

8-Diversity Works: The Emerging Picture of How Students Benefit.

Smith, Daryl G.; Gerbick, Guy L.; Figueroa, Mark A.; Watkins, Gayle Harris; Levitan, Thomas; Moore, Leeshawn Cradoc; Merchant, Pamela A.; Beliak, Haim Dov; Figueroa, Benjamin

This report presents a review of the literature and an annotated bibliography of research on the impact of campus diversity initiatives on American college students. First, an executive summary concludes that, overall, the literature suggests that diversity initiatives positively affect both minority and majority students on campus. It specifically identifies successful strategies such as programs which focus on the transition to college of underrepresented students, mentoring programs, specialized student support programs, programs which emphasize opportunities for interaction between and among student groups, and serious engagement with diversity issues in the curriculum and classroom. The two chapters of Part 1 provide a context for campus diversity research and explain the framework for searching, organizing, and analyzing the literature. Part 2 presents the research findings in four chapters which address: (1) representation inclusion and success of underrepresented populations; (2) campus climate and intergroup relations; (3) education and scholarship curriculum, teaching, and learning; and (4) institutional transformation findings on comprehensive campus commitments to diversity. A final chapter considers implications for the future. An annotated bibliography provides abstracts for over 250 related articles and books. (Also contains approximately 150 references.) (DB)

منبع: ERIC

9-Disciplinary Styles in the Scholarship of Teaching and Learning: Exploring Common Ground.

Huber, Mary Taylor, Ed.; Morreale, Sherwyn P., Ed., 2002

AAHE Publications Orders

 

منبع: ERIC

10- Opening Lines: Approaches to the Scholarship of Teaching andLearning.

Hutchings, Pat, Ed., 2002

منبع: ERIC

 

تاریخ آخرین به روز رسانی : 15/01/95

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر