حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

12:11:39 AM 1396 / 01 / 06
 

لیست طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر