سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:07:47 AM 1401 / 09 / 17
 

تازه ها و اخبار حوزه SOTL ( دانش پژوهی یاددهی – یادگیری)

  • انتشار یک فصل از کتاب رفرنس بین‌المللی آموزش پزشکی با عنوان "Practical Guide for Medical Teachers" توسط عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی، سرکار خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی

خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی به عنوان مولف یک فصل از  کتاب (فصل 41) با عنوان

The Teacher as a Scholar

به همراه خانم دکتر شعله بیگدلی از دانشگاه علوم پرشکی ایران مشارکت داشته‌اند. ویرایش جدید این کتاب انگلیسی زبان توسط ناشر Elsevier به چاپ رسیده  است. ویراستار کتاب پرفسور هاردن به عنوان یک متخصص برجسته بین المللی در آموزش پزشکی و  دبیر کل AMEE ( انجمن بین المللی آموزش پزشکی) است.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر