سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:49:28 AM 1401 / 09 / 17
 

مدیریت دانش در حوزه SOTL ( دانش پژوهی یاددهی - یادگیری)
 

بازدید کننده محترم شما می توانید جزوه ، اسلاید و فیلم کوتاه آموزشی  و مطالب مفید آموزشی در حوزه SOTL را با ذکر منبع و اسامی خود به ایمیل mirhosseini-f@kaums.ac.ir  و f_mirhoseiny@yahoo.co خانم فخرالسادات میر حسینی  ( مشاهده صفحه شخصی در پرتال دانشکده پیراپزشکی  / مشاهده رزومه فارسی در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ) ارسال نمایید تا در این صفحه قرار داده شود.
 

  1. ارزیابی دانش پژوهی آموزشی (SOTL), معیارهای کلاسیک - دکتر میرحسینی
  2. راهکارهای گسترش دانش پژوهی آموزشی - دکتر چنگیز
  3. دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقا - دکتر حسینی          
  4. دانش پژوهی یاددهی - یادگیری ( مفاهیم پایه)- دکتر یزدانی
  •  اسلایدهای آموزشی مربوط به نوزدهمین همایش آموزش پزشکی - اردیبهشت 1397

     - scholarship of teaching and learning (SOTL)

     - scholarship of education concept analyzes (SOTL)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر