امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:47:53 PM 1398 / 07 / 23
 

مدیریت دانش در حوزه SOTL ( دانش پژوهی یاددهی - یادگیری)
 

بازدید کننده محترم شما می توانید جزوه ، اسلاید و فیلم کوتاه آموزشی  و مطالب مفید آموزشی در حوزه SOTL را با ذکر منبع و اسامی خود به ایمیل mirhosseini-f@kaums.ac.ir  و f_mirhoseiny@yahoo.co خانم فخرالسادات میر حسینی  ( مشاهده صفحه شخصی در پرتال دانشکده پیراپزشکی  / مشاهده رزومه فارسی در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ) ارسال نمایید تا در این صفحه قرار داده شود.
 

  1. ارزیابی دانش پژوهی آموزشی (SOTL), معیارهای کلاسیک - دکتر میرحسینی
  2. راهکارهای گسترش دانش پژوهی آموزشی - دکتر چنگیز
  3. دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقا - دکتر حسینی          
  4. دانش پژوهی یاددهی - یادگیری ( مفاهیم پایه)- دکتر یزدانی
  •  اسلایدهای آموزشی مربوط به نوزدهمین همایش آموزش پزشکی - اردیبهشت 1397

     - scholarship of teaching and learning (SOTL)

     - scholarship of education concept analyzes (SOTL)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر