سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:11:20 AM 1399 / 04 / 18
 

قوانین و مقررات دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشجوی گرامی با آرزوی موفقیت متذکر می گردد  بر اساس مصوبات دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی توجه و رعایت این نکات در جلسات آزمون الزامی است.

قبل ازبرگزاری آزمون

 • دانشجویانی که ساعت آزمون دو درس آنها در یک زمان واحد برگزار می گردد، می باید قبل از شروع آزمون هماهنگی های لازم را با مراقب جلسه بعمل آورند.   

زمان آزمون

 •  امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
 • حضور دانشجو حداقل نیم ساعتقبل از برگزاری آزمون در دانشکده الزامی است و در صورت تاخیر دانشجو مجبور به ارائه تعهد خواهد بود.

ضوابط جلسه آزمون

 • همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون یا اصل کارت دانشجویی در کلیه جلسات آزمون الزامی است و در صورت عدم ارائه کارت شناسایی دانشجو مجبور به ارائه تعهد خواهد بود.
 • کلیه دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی اعلام شده از طرف دایره امتحانات در جای خود قرار گیرند. این شماره در هر آزمون تغییر خواهد کرد و عدم توجه دانشجو به شماره صندلی و یا تعویض آن تخلف محسوب می شود.
 • دانشجویانی که با خود گوشی موبایل دارند لازم است آن را درحالت خاموش (off) قرار داده و قبل از شروع امتحان در جایگاه مخصوص که به همین منظور تعبیه شده است قرار دهند.  
 • فقط دانشجویانی که اسامی آنها در لیست صورت جلسه امتحانی وجود دارد مجاز به امضای صورتجلسه خواهند بود.
 • همراه داشتن کلیه وسایل مورد نیاز (خودکار، مداد، پاک کن و غیره) توسط دانشجو الزامی است.
 • استفاده از ماشین حساب در جلسه آزمون با اجازه مدرس امکانپذیر است. در این صورت همراه داشتن ماشین حساب شخصی الزامی است.

تخلفات جلسه آزمون

 • همراه داشتن گوشی تلفن همراه در جلسه امتحان تخلف محسوب شده و مراقبین می توانند دانشجو را از جلسه آزمون محروم نمایند.
 • همراه داشتن هرگونه یادداشت (دست نوشته مرتبط یا غیر مرتبط با سوالات امتحانی)،کتاب، کیف دستی، وسایل صوتی و ارتباطی، کف نویسی، صحبت کردن، نگاه کردن به ورقه دیگری، ارائه کارت دانشجویی جعلی تخلف امتحانی محسوب می شود.    
 • خارج کردن برگه سوالات و پاسخنامه ها از جلسات آزمون ممنوع است.
 • استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب در جلسه آزمون مجاز نیست.
 • درصورت تأیید تخلف یا تقلب دانشجو توسط مدرسی یا مراقب آزمون دانشجوی متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.
 • مبادله هر گونه وسایل در جلسه آزمون مجاز نیست.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر