سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:54:27 AM 1401 / 09 / 17
 

ژورنالهای حوزه SOTL ( دانش پژوهی یاددهی – یادگیری)

 

 

 

(تاریخ آخرین به روز رسانی : 97/06/04)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر