امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:15:03 PM 1398 / 02 / 31
 

ژورنالهای حوزه SOTL ( دانش پژوهی یاددهی – یادگیری)

 

 

 

(تاریخ آخرین به روز رسانی : 97/06/04)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر