رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

1:47:48 AM 1396 / 05 / 27
 
اعضای گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
دکتر مهرداد فرزندی پور :گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی کاشان
دکترای تخصصی (Ph.D)
 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
      مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 

دکتر فاطمه رنگرز جدی :گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی کاشان
دکترای تخصصی (Ph.D)
 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت و 
                 
      
  دکترای تخصصی (Ph.D)
 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
 مرتبه علمی : استادیار 
عضو هیئت علمی
           

دکتر نبوتی
دکتر احسان نبوتی
دکترای تخصصی (Ph.D)
انفورماتیک پزشکی
 مرتبه علمی : استادیار 
عضو هیئت علمی
      

دکترای تخصصی (Ph.D)
 مدیریت اطلاعات سلامت
 مرتبه علمی : استادیار 
    عضو هیئت علمی

زهره مبارک قمصری : گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی کاشان
زهره مبارک قمصری

کارشناس گروه

 
 تماس با گروه:  031-55540021 داخلی 651
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر