امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:26:51 PM 1398 / 05 / 01
 
آزمایشگاه های گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  • آزمایشگاه خون شناسی و ایمنی شناسی                                                                                    
  • آزمایشگاه پژوهش پلاکت                        

                                                                                                                        

اسلاید تصاویر آزمایشگاه

 

برنامه هفتگی آزمایشگاه نیمسال دوم 98-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر