سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:54:26 AM 1400 / 08 / 07
 
آزمایشگاه های گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  • آزمایشگاه خون شناسی و ایمنی شناسی                                                                                    
  • آزمایشگاه پژوهش پلاکت                        

                                                                                                                        

اسلاید تصاویر آزمایشگاه

 

برنامه هفتگی آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر