حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

12:11:01 AM 1396 / 01 / 06
 

اعضای گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


کارشناسی ارشد بیهوشی
مرتبه علمی: مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 

     مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری
دکترای تخصصی پژوهشی
  مرتبه علمی: مربی
 عضو هیئت علمی تمام وقت
                            مدیر گروه                         

فخرالسادات میرحسینی هیئت علمی گروه هوشبری
کارشناسی ارشد بیهوشی
دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی
مرتبه علمی: مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 

 زهرا رحیمی مقدم : گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زهرا رحیمی مقدم
کارشناس گروه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر