سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:30:57 PM 1399 / 04 / 16
 

  دوره ها و برنامه های آموزشی حوزهSOTL ( دانش پژوهی یاددهی – یادگیری)

 

- سمینار وبیناری و کشوری دانش‌پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی- مهرماه 98

- برگزاری سمینار سراسری دانش‌پژوهی آموزشی در آیینه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی - توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کاشان - 25 تیرماه

اسلایدهای آموزشی ارائه شده :

  1. ارزیابی دانش پژوهی آموزشی (SOTL), معیارهای کلاسیک - دکتر میرحسینی
  2. راهکارهای گسترش دانش پژوهی آموزشی - دکتر چنگیز
  3. دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقا - دکتر حسینی          
  4. دانش پژوهی یاددهی - یادگیری ( مفاهیم پایه)- دکتر یزدانی

- سمینار وبیناری و کشوری دانش پژوهی آموزشی - تیرماه 98 - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

- سمپوزیوم حوزه دانش پژوهی یاددهی- یادگیری (SOTL) در سال1397 - سخنرانان: پروفسورجان نورسینی، دکتر شعله بیگدلی، دکتر یداله زارع زاده، دکتر محمد جلیلی، دکتر فخرالسادات میرحسینی

اسلایدهای آموزشی مربوط به نوزدهمین همایش آموزش پزشکی - اردیبهشت1397

- scholarship of teaching and learning (SOTL)

- scholarship of education concept analyzes (SOTL) 

 

          Introduction to Communication Science

University of Amsterdam

Starts Aug 08, 2016

            Think Again I: How to Understand Arguments

Duke University

Starts Aug 01, 2016

            What’s Your Big Idea?

The University of North Carolina at Chapel Hill

Starts Aug 01, 2016

            Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects

University of California, San Diego

Starts Aug 01, 2016

            Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills

University of Michigan

Starts Aug 01, 2016

            English Composition I

Duke University

Starts Aug 15, 2016

            Foundations of Teaching for Learning 1: Introduction

Commonwealth Education Trust

Starts Aug 08, 2016

            A Life of Happiness and Fulfillment

Indian School of Business

Starts Aug 01, 2016

            Introduction to Psychology

University of Toronto

Available Now

            Foundations of Teaching for Learning 2: Being a Teacher

Commonwealth Education Trust

Starts Aug 08, 2016

            Competitive Strategy

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Starts Aug 08, 2016

            Innovation for Entrepreneurs: From Idea to Marketplace

University of Maryland, College Park

Starts Aug 22, 2016

            Conversations That Inspire: Coaching Learning, Leadership and Change

Case Western Reserve University

Starts Aug 15, 2016

            Gamification

University of Pennsylvania

Starts Aug 15, 2016

            Foundations of Teaching for Learning 4: Curriculum

Commonwealth Education Trust

Starts Aug 08, 2016

            Getting Started with Essay Writing

University of California, Irvine

Starts Aug 08, 2016

            Unethical Decision Making in Organizations

University of Lausanne

Starts Sep 19, 2016

            Foundations of Virtual Instruction

University of California, Irvine

Starts Aug 08, 2016

            Foundations of Teaching for Learning 7: Being a Professional

Commonwealth Education Trust

Starts Aug 08, 2016

            Grammar and Punctuation

University of California, Irvine

Starts Aug 08, 2016

            Understanding Research Methods

University of London, SOAS University of London

Available Now

            Creative Problem Solving

University of Minnesota

Starts Aug 01, 2016

            Emerging Trends & Technologies in the Virtual K-12 Classroom

University of California, Irvine

Starts Aug 15, 2016

            Blended Learning: Personalizing Education for Students

New Teacher Center, Silicon Schools Fund, Clayton Christensen Institute

Starts Aug 15, 2016

            Fundamentos Empresariales

University of Pennsylvania | 5 Course Specialization

            Inglés Empresarial

Arizona State University | 4 Course Specialization

            iOS Development for Creative Entrepreneurs

University of California, Irvine | 6 Course Specialization

            An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT)

University of California, Irvine | 6 Course Specialization

            Cybersecurity: Developing a Program for Your Business

University System of Georgia | 4 Course Specialization

            Java Programming: An Introduction to Software

Duke University | 5 Course Specialization

            Ruby on Rails Web Development

Johns Hopkins University | 6 Course Specialization


 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر