رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:06:48 PM 1396 / 04 / 30
 

لیست و شماره دروس رشته دکتری تخصصی  مدیریت اطلاعات سلامت ورودی مهر 95 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

ترم دوم

 

شماره درس

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

 

نظری

عملی

1443007

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت 2

اختصاصی اجباری

2

17

34

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت 1

1443008

روش های بهبود و مدیریت کیفیت اطلاعات

اختصاصی اجباری

3

51

-

-

1443009

فناوری های نوین در مدیریت اطلاعات سلامت

اختصاصی اختیاری

2

34

-

 

1443010

نظام دیده بانی و پایش سلامت

اختصاصی اختیاری

2

34

-

-

1443011

پرونده الکترونیک سلامت

اختصاصی اجباری

3

51

-

 

 

12

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر