سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:53:00 AM 1400 / 06 / 30
 

دکتر حبیب اله مرادی عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دکتر مرادی
 

 
دکتر حبیب اله مرادی
Dr. Habibollah Moradi
 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی:  استادیار
  نوع استخدام: تعهدات قانونی
  آدرس پست الکترونیک: moradi-ha@kaums.ac.ir /  habib942@yahoo.com    
 

طرح درس نیمسال دوم 99/400 :

  1. تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی
  2. روشهای تصویربرداری پزشکی QC-QA
♣ مقالات:
  •  شبیه سازی مونت کارلو طیف اشعه ایکس دستگاه رادیولوژی تشخیصی با استفاده از کد MCNP-4C و مطالعه اثر متغیرهای مختلف بر شکل طیف. " مجله فیزیک پزشکی ایران- چاپ دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دوره سوم- شماره یازدهم- تابستان 1385- صفحات 8-1
  • ارائه مقاله با عنوان"Quality control of diagnostic radiology equipments in Kashan"  در هفتمین کنگره سراسری علوم پرتونگاری ایران
  • DXRaySMCS: a user-friendly interface developed for prediction of diagnostic radiology X-ray spectra produced by Monte Carlo(MCNP-4C) simulation M.T. Bahreyni Toossi, H. Moradi, and H. Zare Radiation Protection Dosimetry Advance Access published on January 3, 2009 Radiat Prot Dosimetry 2008 132: 415-419;doi:10.1093/rpd/ncn312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Health effects of living near mobile phone base transceiver station (BTS) antennae: a report from Isfahan, Iran. Shahbazi-Gahrouei D1, Karbalae M, Moradi HA, Baradaran-Ghahfarokhi M. Electromagn Biol Med. 2014 Sep; 33(3): 206-10. doi: 10.3109/153668378.2013.801352 .Epub2013 Jun 19
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر