امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:39:37 AM 1398 / 09 / 02
 
Simple HTML ...
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر