امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:37:25 PM 1398 / 04 / 27
 

 

طرح دروس مقطع دکتری تخصصی(PH.D ) مدیریت اطلاعات سلامت نیمسال اول 96- 95
  1. اقتصاد سلامت

طرح دروس مقطع دکتری تخصصی(PH.D ) مدیریت اطلاعات سلامت نیمسال اول 96/97
 
  1. زبان تخصصی

طرح دروس مقطع دکتری تخصصی(PH.D ) مدیریت اطلاعات سلامت نیمسال دوم 96/97
 
  1. طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت (1)

طرح دروس مقطع دکتری تخصصی(PH.D ) مدیریت اطلاعات سلامت نیمسال اول 97/98
 
  1. داده کاوی و سیستم های دانش بنیان
  2. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر