امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:25:03 AM 1398 / 03 / 28
 

کارگاه های آموزشی

مدرس کارگاه های آموزشی: زهرا بتولی (مدیر پژوهش و کتابخانه، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران )  (رزومه)

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر97
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر