سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:52:32 AM 1400 / 08 / 07
 

کارگاه‌های آموزشی

مدرس کارگاه‌های آموزشی:

زهرا بتولی (مدیر پژوهش و کتابخانه، دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی )  (رزومه)

کارگاه های سه ماهه دوم 1398

 • کارگاه جستجوی پیشرفته
  مدرس: دکتر سمیه نادی راوندی (رزومه)، دکتر زهرا بتولی (رزومه)
  زمان برگزاری: 24 و 25 شهریور 98

اسامی شرکت کنندگان
محتوای کارگاه

کارگاه"جستجوی مقدماتی در اینترنت ویژه دانشجویان کارشناسی با هدف آشنایی دانشجویان با استراتژی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در روز چهارشنبه 6 شهریور  1398  توسط خانم زهرا بتولی در سایت دانشکده بهداشت  برگزار شد.

مدرس کارگاه‌های آموزشی:

زهرا بتولی (مدیر پژوهش و کتابخانه، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران )  (رزومه)

کارگاه‌های سه ماهه اول 1398

کارگاه"جستجوی مقدماتی در اینترنت ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 1394" با هدف آشنایی دانشجویان با استراتژی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در روز چهارشنبه 28 فروردین ماه 1398  توسط خانم زهرا بتولی در سایت دانشکده بهداشت  برگزار شد.

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع اندنوت (Endnote) ویژه دانشجویان بهداشت عمومی در سایت دانشکده بهداشت برگزار شد.

 • تاریخ برگزاری کارگاه: 4 اردیبهشت ماه 1398
 • مدرس: خانم زهرا بتولی
 • هدف کارگاه: آشنایی دانشجویان با نرم افزار اندنوت (Endnote)
   

کارگاه مقاله نویسی ویژه دانشجویان بهداشت عمومی  ورودی مهر 94 در سالن سهراب سپهری دانشکده بهداشت برگزار شد.

 • تاریخ برگزاری کارگاه: 22 اردیبهشت ماه  1398
 • مدرس: خانم زهرا بتولی
 • هدف کارگاه: آشنایی دانشجویان با چارچوب مقاله نویسی

مدرس : خانم زهرا بتولی

زمان : چهارشنبه 97/11/03   از ساعت 9 الی 11   مکان : سالن کنفرانس دانشکده

ویژه اعضای هیئت علمی و مربیان دانشکده پرستاری و مامایی

فایل ارائه کارگاه

 تاریخ آخرین ویرایش: تیر 98

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر