امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:06:39 AM 1398 / 05 / 01
 

ساعت کار کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

ساعت کار کتابخانه :

ساعت کار کلیه بخشهای کتابخانه دانشکده پیراپزشکی در طول سال تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

شنبه تا چهارشنبه :       از ساعت 7:45 دقیقه صبح  تا 15:45دقیقه بعدازظهر

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر