سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:10:17 PM 1399 / 05 / 22
 

ساعت کار کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

ساعت کار کتابخانه دانشکده پیراپزشکی از شنبه تا چهارشنبه:

  • کلیه بخشهای کتابخانه دانشکده پیراپزشکی :    از ساعت 7:45 دقیقه صبح  تا 15:45دقیقه بعدازظهر
  • سالن مطالعه:                                                   از ساعت 7:45 دقیقه صبح  تا 20 بعدازظهر

تاریخ به روز رسانی: مهر 98

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر