امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:30:37 AM 1398 / 11 / 01
 

1- فیزیولوژی
2- آناتومی
3- اصطلاحات پزشکی

6- ریاضیات
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر