سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:27:15 AM 1401 / 09 / 17
 

  معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 دکتر مهرداد فرزندی پور

 دکتر مهرداد فرزندی پور  هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

آخرین مدرک تحصیلی :  دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی : مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

رزومه (cv)

تلفن: 55589021 _ داخلی 3651

ایمیل: farzandipour_m@kaums.ac.ir

شرح وظایف

در راستای ارتقاء فعالیت های پژوهشی دانشکده پیراپزشکی و همراستایی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، این معاونت وظایف زیر را بر عهده دارد.

  تدوین، اجرا و پیگیری برنامه عملیاتی سالیانه حوزه معاونت پژوهشی در راستای برنامه استراتژیک دانشکده

   استقرار استانداردها و سنجه های اعتباربخشی محور پژوهش

   بررسی، اطلاع رسانی و پیگیری بخشنامه ها و آیین نامه های پژوهشی

   ترغیب انجام پژوهشهای بین گروهی، بین رشته‌ای، ملی یا فراملی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی این گونه پژوهش­ها

    پیگیری و تسهیل روند اجرای طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های پژوهشی

   پیگیری ارائه نتایج پژوهش­های پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی

    تنظیم گزارش سالیانه فعالیت­های پژوهشی دانشکده

    تعیین و معرفی پژوهشگران برتر دانشکده به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

    پایش،ارزیابی و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و بازخورد آن

    بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذیربط

  شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته‌های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده ، دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر