سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:58:44 AM 1400 / 01 / 29
 

کارشناس پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی: خدیجه میرعلی

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات سلامت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

ایمیل::kh.hit91@gmail.com

شماره تماس:55540021 –داخلی 3646

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر