سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:52:46 AM 1401 / 09 / 17
 

کارشناس پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی: خدیجه میرعلی

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات سلامت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

ایمیل::kh.hit91@gmail.com

شماره تماس:55540021 –داخلی3646

شرح وظایف:

    اختصاص و فعال نمودن نام کاربری و رمز ورود سامانه پژوهان برای کاربران

    بررسی و کنترل پروپوزال ثبت شده در سامانه پژوهان از نظر تکمیل بودن عناصر اطلاعاتی سامانه قبل از ارسال به جلسه شورای پژوهشی

    انجام هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی

    شرکت در جلسات شورای پژوهشی و تنظیم صورتجلسه شورا و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

    ارسال پروپوزال پس از جلسه شورای پژوهشی به مجری اول طرح/دانشجو جهت انجام اصلاحات مورد نظر اعضای شورای پژوهشی

   ارسال پروپوزال تایید شده در شورای پژوهشی دانشکده به اساتید داور(علمی -متدولوژی) تعیین شده در شورا

   دریافت پاسخ داوری پروپوزال و ارسال به مجری طرح/دانشجو جهت انجام اصلاحات

    ارسال پروپوزال مصوب شده در شورای پژوهشی دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

    تعیین نمایه مقاله استخراج شده از پایان نامه / رساله دانشجوی تحصیلات تکمیلی 

    پاسخ گویی به سوالات دانشجویان در مورد فرآیندهای پژوهشی دانشکده

    پاسخ گویی به نامه های دریافتی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هماهنگی و نظارت معاون پژوهشی

    اطلاع رسانی آیین نامه ها و برگزاری کارگاه ها به اعضای هیئت علمی و دانشجویان

    انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاههای پژوهشی

    هماهنگی با ارباب رجوع جهت ملاقات با معاون پژوهشی

   جمع آوری مستندات پژوهشی اعضای هیئت  علمی و دانشجویان جهت شناسایی پژوهشگر برتر

    اطلاع رسانی فعالیت های پژوهشی برجسته اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

    آماده سازی و تولید محتوا پژوهشی جهت درج در وب سایت دانشکده

   پیگیری و تهیه مستندات مربوط به استانداردها و سنجه های اعتباربخشی محور پژوهش

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر