سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:38:48 AM 1401 / 09 / 17
 

مسئول دبیر خانه و امور بایگانی: حامد شبانی سده

الف- امور دفتری

  1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط
  2. تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
  3. تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها
  4. تنظیم دفتر آمار کارکنان
  5. تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق

ب- امور بایگانی

  1. حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
  2. پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

شماره تماس داخلی: 3467

 


 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر