سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:30:34 AM 1401 / 04 / 05
 
Simple HTML ...
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر