سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:04:46 AM 1401 / 09 / 17
 
برای مشاهده برنامه هفتگی و لیست دروس  رشته‌های تحصیلی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1402 رشته تحصیلی خود را  کلیک کنید:

توجه: با توجه به تغییرات برنامه هفتگی در اوایل ترم تحصیلی توصیه می‌گردد دانشجویان در فواصل زمانی معین، برنامه هفتگی خود را بازبینی نمایند. (لطفا به تاریخ آخرین ویرایش برنامه هفتگی هر ترم تحصیلی، توجه نمایید).

لیست و شماره دروس مقطع کارشناسی

لیست و شماره دروس مقطع کارشناسی ارشد

لیست و شماره دروس مقطع دکتری تخصصی

لیست و شماره دروس عمومی


 

 

 

 

 

 


 


 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر