سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:28:12 PM 1400 / 08 / 06
 

لابراتوار فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

لابراتوار فن آوری اطلاعات سلامت

مشاهده برنامه لابراتوار فن آوری اطلاعات سلامت در نیمسال اول 1401-1400

 

معرفی لابراتوار فن آوری اطلاعات سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش :29/06/96

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر