امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:30:43 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی برگزاری کلاسهای رشته کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول 92-91 
 
 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد مدارک پزشکی ورودی مهر 89 در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

شنبه

 

 

پایان نامه

یکشنبه

 

دوشنبه

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر